Link Google Drive tải miễn phí Giáo án, bài giảng powerpoint lớp 11 tất cả các môn sách Kết nối tri thức

Từ khoá: Giáo án lớp 11 Kết nối tri thức, Kế hoạch bài dạy lớp 11 Kết nối tri thức, Powerpoint lớp 11 Kết nối tri thức, Bài giảng lớp 11 Kết nối tri thức, File word giáo án lớp 11 Kết nối tri thức,...

Dvtuan.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô giáo án các môn lớp 11 - sách chân trời sáng tạo. 

Giáo án bản word và bài giảng powerpoint của tất cả các môn lớp 11 Kết nối tri thức được biên soạn đầy đủ, chi tiết, khoa học và có bản tải về.


 

Hi vọng, bộ giáo án sẽ giúp giảm tải công việc, đồng thời nhẹ nhàng hơn cho giáo viên.

Link được cập nhật liên tục, nếu thầy cô chưa tìm thấy giáo án, bài giảng đang cần hãy quay lại vào 1 vài ngày tới để có được file cập nhật mới nhất.

GIÁO ÁN WORD LỚP 11 MỚI SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC:

Tải giáo án word ngữ văn 11 Kết nối tri thức

Tải giáo án word toán 11 Kết nối tri thức

Tải giáo án word tiếng anh 11 Kết nối tri thức | Tiếng Anh 11 Friends Global

Tải giáo án word vật lí 11 Kết nối tri thức

Tải giáo án word hóa học 11 Kết nối tri thức

Tải giáo án word sinh học 11 Kết nối tri thức

Tải giáo án word lịch sử 11 Kết nối tri thức

Tải giáo án word địa lí 11 Kết nối tri thức

Tải giáo án word công nghệ 11 Kết nối tri thức

Tải giáo án word giáo dục công dân 11 Kết nối tri thức

Tải giáo án word tin học 11 Kết nối tri thức

Tải giáo án word giáo dục thể chất 11 Kết nối tri thức

Tải giáo án word hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 Kết nối tri thứcBÀI GIẢNG POWERPOINT LỚP 11 MỚI SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC:

Bài giảng Powerpoint toán 11 Kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint ngữ văn 11 Kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint tiếng anh 11 Kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint vật lí 11 Kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint sinh học 11 Kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint hóa học 11 Kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint địa lí 11 Kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint lịch sử 11 Kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint công dân 11 Kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint công nghệ 11 Kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint tin học 11 Kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint Giáo dục thể chất 11 Kết nối tri thức

Bài giảng Powerpoint hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 11 Kết nối tri thức

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

Previous Post Next Post

QC

QC